top of page

INTERFAX Office

Location: Natania
Total floor area: 400 sqm
Date: 2017

משרדי חברת תוכנה בינלאומית המשווקת מוצרי תמיכה אינטרנטיים למגזר העסקי.

המחלקות השונות בחברה, מפיתוח ועד שיווק המוצרים פועלות כאוטונומיות נפרדות וכוללות את הצוותים השונים ומנהלי הצוותים בראשם.

בין המחלקות השונות מתקיימים יחסי עבודה שהוו את הבסיס לפרוגרמה ולארגון חלל המשרד. צורתו הריבועית של החלל והרצון ליצור גרעין מקשר בין כל המחלקות הוביל אותנו לתכנון כל פונקציות המשרד סביב כיכר ציבורית, המכילה את אזורי האוכל והרביצה ובנוסף מאפשרת חדירת אור טבעי לכל המחלקות.

בחרנו להשתמש בחומרים וגוונים עדינים ולא מוחצנים מאחר ומדובר בחברה מיושבת, לצד הבלטת החספוס הבטוני והבלוקים החשופים של המבנה בשילוב פטרנים דינמיים ואלמנטים דקורטיביים המעשירים את חווית השהות במשרד.

bottom of page