top of page

Kardan nadlan/
Elhar construction

Location: Tel Aviv
Total floor area: 1700 sqm
Date: 2022

קרדן נדלן, חברה יזמית מאופיינת בחומרים חמים ושילובים המשדרים יוקרתית ביתית מתוך רצון לשדר חוסן אל מול נגישות ועם זאת ראיה יצירתית שאינה חוששת ממורכבות מבנית. לצידה אלהר הנדסה, חברה בונה, קבלנית, היוצרת יש מאין מגסות חומרי הבטון, הברזל ועד לעדינות חומרי הגמר הסופיים. חברה שרוב זמנה חווה את שלדי המבנה רוקמים עור צעד אחר צעד. 
הקונספט שהוביל אותנו בתכנון משרדי קרדן נדלן ואלהר הנדסה נבע מפרשנות מערכות היחסים בין החברות ובינם לתחום הבניה בו הן עוסקות. מרחב פעילות אחד עבור שתי חברות. חברת אם ובת מעולם הבניה, אחת יוזמת אחת בונה. אחת חולמת אחת מקיימת, אחת משווקת אחת מפסלת. אלו חברות שכל כולן בניה.
המבואה למשרדי שתי החברות נוצרה כמשפך המוביל או לזו או לזו עשויה בטון מעולמות הבניה ומערכת מרישי עץ בתקרה המזכירים את הגריד עליו נשענים עולמות הבניה, הגריד נעשה מעץ מוצף באור כחלק מהרצון לעדן ולגשר בין הנוקשות לרכות בין יוזמה לבניה, בין קיימות לחלום, בין הגסות לרכות שני קצוות לעולם בניה אחד.

צילום: גדעון לוין

bottom of page